1. >Od roku 1853
  2. >Omezujeme pesticidy v potravinách

 

Při laboratorních testech naší kukuřice a hrášku zjišťujeme (ne)přítomnost více než 500 druhů pesticidů. Naše kukuřice a hrášek žádné z nich neobsahuje. Výrobky Bonduelle bez pesticidů na regálech v obchodech snadno poznáte: jsou označeny logem „BEZ“. Co jsou pesticidy vlastně zač, jaký vliv mají na lidské zdraví a co dalšího byste o nich měli vědět?

origine France

Omezení pesticidů a závazek Bonduelle vůči zdraví a životnímu prostředí

Označení „bez pozůstatku pesticidů“ znamená, že v takto označených potravinách nebyla zaznamenána žádná účinná látka z testovaných chemických pesticidů. K tomu, aby mohl být konkrétní výrobek označen jako „bez pesticidů“, musí prokázat, že tomu tak skutečně je. Při analýze externími nezávislými a akreditovanými laboratořemi musí mít testované produkty koncentraci pozůstatku pesticidů pod 0,01 mg/kg

Co jsou pesticidy?

Pesticid je obecný termín pro chemikálie používané ke kontrole živých organismů, které jsou škodlivé pro plodiny. V zemědělství se používají na ochranu rostlin před škůdci nebo chorobami a na kontrolu plevelů. Co prospívá růstu plodin ale nutně nemusí prospívat také lidskému zdraví. Proto se Bonduelle snaží pesticidy omezovat a hledat alternativní metody.

Alternativní techniky pěstování bez pesticidů

Dlouhodobě spolupracujeme s více než 2 000 zemědělci v celé Evropě. Těmto zemědělcům pomáháme s přechodem na alternativní agroekologické techniky, které nahrazují užívání pesticidů. V Bonduelle využíváme například:

 

  • Mechanické odstraňování plevele - Aby mohla zelenina správně růst, musí se odstranit veškerý plevel v jejím okolí. Naši zemědělští partneři využívají nejmodernější techniky mechanického odplevelení. Odstraňovač plevele je vybaven monitorovací kamerou, projíždí povrch půdy a odstraňuje z ní plevel, a to na centimetr přesně, aniž by porušil vysázené řádky rostlin. Při této technice se nepoužívají chemické herbicidy, proto je mnohem šetrnější k životnímu prostředí a podporuje biodiverzitu.
  • Pěstování meziplodin -  Aby byla půda v období mezi sklizněmi chráněna, nechává se na poli vyrůst vegetační pokryv. Vegetační pokryv tvoří směs různých rostlin vybraných dle konkrétních vlastností. V průběhu svého růstu tyto rostliny chrání půdu zejména před nepřízní počasí. Meziplodiny tak v zemědělství plní hned několik funkcí. Půdu přirozeně chrání, obohacují o důležité prvky a zvyšují tím i její úrodnost.
  • Instalace pastí na hmyz  - Škůdci mohou zásadně poničit úrodu zeleniny. Pomáháme proto zemědělcům s implementací inovativních řešení, jako je například využití pastí na škůdce. Feromony škůdce přivábí do pasti, která následně analyzuje jeho vlastnosti (velikost, vývojové stadium atp.). Tento praktický nástroj umožňuje zemědělcům rychle jednat, ocitne-li se zelenina v ohrožení, a to díky propojené digitální síti . Zemědělci získávají v reálném čase upozornění s přesnými informacemi a mohou ihned vyhodnotit, jaké nebezpečí úrodě hrozí a jaká protiopatření zvolit. 

Inovativní pěstitelské postupy testujeme na našich třech pilotních farmách, abychom zabezpečili, že do roku 2025 budou veškeré námi obdělávané půdy využívat alespoň dvě alternativní kultivační techniky.