1. >Od roku 1853
  2. >Půda žije!

Šťastná půda – úrodná půda

S našimi farmáři sdílíme přesvědčení, které společně uvádíme v praxi každý den: o přírodu je nutné pečovat.

 

Zemědělec – znovuzrozené povolání

Ve vesnici Clary se setkáváme s Hubertem Gavem, farmářem ze severu Francie. Hubert je jedním z našich partnerských zemědělců a jednu věc ví jistě: jeho povolání právě zažívá revoluční období. A to dobrým směrem !

Hubert nám vysvětluje metody, jichž využívá, aby lépe chránil půdu, kterou obdělává: používá mechanické odplevelení; podporuje biodiverzitu hmyzu, aby měl co nejvíce přirozených « pomocníků » (slunéčka, pestřenky a jiný velmi užitečný hmyz pro opylování a v boji proti škůdcům); vysévá do své půdy bakterie, využívá mykorhizy; jeho pozemky jsou hnojeny hnojem a kejdou, které také obohacuje o bakterie.

Myšlenkou by podle něj mělo být « vytvářet život v zemi ». Samozřejmě z důvodu ochrany životního prostředí, ale také pro zlepšení kvality pěstovaných plodin, především jejich barvy, textury a chuti.

Poslechněme ho!

Půda je to nejdůležitější a žije

Připoj se k nám