1. >Od roku 1853
  2. >Partnerští zemědělci, pečujme o náš vzájemný vztah !

3 100 partnerských zemědělců a stejně tolik úžasných setkání!

V životě mají některá setkání větší váhu než ostatní: díky nim rosteme, vyvíjíme se, objevujeme a děláme ta správná rozhodnutí. V Bondulle máme štěstí: ne jedno, ale hned přes 3 100 úžasných setkání s našimi partnerskými zemědělci, ženami a muži, se kterými udržujeme úzký a trvalý vztah založený na důvěře a vzájemném respektu.

Ale co je to vlastně trvalý a udržitelný vztah ?

Dávat a přijímat!

Jde v první řadě o vztah založený na vzájemné komunikaci a sdílení; vztah, do kterého každý vkládá právě tolik, kolik přijímá.

V Bonduelle si na modelu vztahu, který jsme vybudovali s našimi partnerskými zemědělci, nesmírně zakládáme, jelikož přináší své ovoce: možnost zajištění cirkulace zemědělských půd nezbytná pro eliminaci vytěžování půdy, co nejpřesnější produkce bez plýtvání surovin a plánování setby a sklizně s cílem optimalizace výnosu a kvality.

Z tohoto vztahu profitují také naši zemědělci: spolupráce s Bonduelle je pro ně zárukou zabezpečných cen nezávislých na světovém trhu, spravedlivého finančního ohodnocení a společného sdílení know-how s našimi 240 inženýry a agronomy. Zároveň jim umožňuje zůstat nezávislými, jelikož Bonduelle představuje pouze 20% jejich obratu.

Jsou tedy šťastní ? Ano, ale především věrní ! Kývnou-li jednou na spolupráci s Bonduelle, zůstávají zemědělci po našem boku v průměru 16 let celosvětově a 20 let ve Francii.

Blízkost a sdílení : stavební kameny trvalého a udržitelného vztahu.

Vztah je nutné udržovat každý den. Tím, že tu budeme jeden pro druhého a trávit spolu čas.

V Bonduelle si zakládáme na tom, abychom byli našim farmářům fyzicky nablízku, pomáhali jim a komunikovali s nimi.

O to se starají především naši specialisté v oboru agronomie, kteří udržují tento vztah na denní úrovni. Stojí po boku zemědělců, aby jim předávali rady v celém procesu pěstování od sadby až po sklizeň s ohledem na zemědělské a administrativní postupy. Jejich rolí je předávat vlastní know-how a adaptovat ho na lokální prostředí na základě vzájemné komunikace a sdílení.

Další důkaz síly vzájemného vztahu : Mezinárodní zemědělský veletrh. Každý rok pozveme na tento veletrh do Francie kolem 250 farmářů a jejich rodin, aby sdíleli své řemeslo s návštěvníky výstavy.

Role agronoma

Svědectví Alaina Pouillyho

A to nejdůležitější…sdílet stejné hodnoty

Být společníky znamená v první řadě dívat se stejným směrem a sd