1. >Od roku 1853
  2. >Příroda - naše budoucnost!

Nový slogan společnosti Bonduelle: Příroda – naše budoucnost

Dějiny světa jsou formovány významnými milníky, jejichž nositelem je společná vůle lidstva budovat lepší budoucnost. Tyto přelomové okamžiky mění způsob chování, přetvářejí náš vztah ke světu a posouvají nás vpřed. Pro Bonduelle nyní nastala chvíle rostlinné revoluce - obratu, který je nevyhnutelný vzhledem k výzvám, kterým musí čelit naše planeta. Již zítra bude nutné nakrmit 9 miliard žen a mužů. Rostlinná strava se tak stává hlavním nástrojem k zajištění kvality života budoucích generací, a to nejen co do kvantity produkce, ale stejně tak i jejího způsobu.

Příroda, naše nejcennější bohatství, nás volá. Je naší povinností naslouchat jejím četným výstrahám a jednat. Klimatické změny, vytěžování půdy, ohrožená biodiverzita…to všechno jsou hrozby, které narušují rovnováhu přírody a tedy i lidstva. Jakožto rodinný podnik zacílený na dlouhodobý horizont a zodpovědný za stravování miliónů strávníků po celém světe se chceme aktivně podílet. Akcionáři a spolupracovníci společnosti Groupe Bonduelle usilují o vytvoření lepší budoucnosti díky rostlinné stravě. V Bonduelle věříme, že musíme být průkopníky v inovativních a vhodných řešeních v otázce lepšího stravování s respektem k naší planetě a zajištění kvality života budoucích generací. Již 165 let spolupracujeme s našimi obchodními partnery na vývoji moderní rostlinné produkce ohleduplné vůči vodním zdrojům, ovzduší, půdě a půdnímu podloží. Jsme tedy odhodlanými zastánci efektivního, ekologického, chytrého a solidárního zemědělského průmyslu zaměřeného na zdravé, bezpečné, udržitelné a dostupné stravování. Naším závazkem je inovovat celý proces rostlinné výroby, která začíná na poli a končí na talíři, a společně tak vytvářet lepší budoucnost prostřednictvím rostlinné stravy. To je totiž naše přesvědčení : příroda je naše budoucnost. 

Připoj se k nám