1. >Od roku 1853
  2. >Ochrana Biodiverzity a půdy

 

Půda je domovem mimořádně rozmanitého života. Správná biodiverzita je nezbytná pro zemědělskou výrobu a ochranu životního prostředí. Je zřejmé, že biodiverzita každé půdy je jedinečná, protože závisí na prostředí, jehož je daná půda součástí. V zemědělství je proto třeba zajímat se o rozmanitost půdy obklopující každou pěstovanou plodinu.
Naši zemědělští partneři se zavazují obrábět svá pole co nejpřirozeněji s cílem chránit půdu a biodiverzitu. Každého našeho zemědělce známe osobně a pravidelně jej navštěvujeme na jeho farmě alespoň jednou týdně v průběhu pěstování a každý den v době sklizně.


 

origine France

Šetrné nakládání s přírodními zdroji je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje. V zemědělství je proto naprosto zásadní šetrně hospodařit s vodou. Našim zemědělcům pomáháme šetřit vodou, a to díky využití přesných zavlažovacích systémů, jako jsou např. kapkové závlahy. Tento systém pomalu a pravidelně zalévá přímo kořeny rostlin, a tím je efektivně vyživuje. Využitím přesných a efektivních zavlažovacích metod se omezuje vypařování, a vodou se tedy tolik neplýtvá!
Díky lepší správě zavlažování jsme oproti minulému roku snížili spotřebu vody o 5,9 %  - to odpovídá dvaadvaceti olympijským bazénům.

V Bonduelle dbáme na zachování biodiverzity prostřednictvím ochrany vody a půdy, snížení chemických vstupů a celkové uhlíkové stopy.

Cíle do roku 2025:

  • 100% využitelnost celé sklizně včetně jejích zbytků, jako například krmivo pro zvířat nebo zpětné hnojení polí 
  • 100% obdělávané půdy alternatívními kultivačními technikami