1. >Od roku 1853
  2. >Odbočka od budoucnosti

Přenesme se v čase…Je rok 2197. Na Zemi je horko, lesy a přírodní plochy byly zredukovány na minimum. Ekosystémy jsou v nerovnováze a mnohé živočišné a rostlinné druhy vymizely…

Že vám z tohoto scénáře běhá mráz po zádech? Nám také. A proto jsme se rozhodli jednat. A ne za 10 let – ihned! Budoucnost je totiž nutné budovat již dnes, zvlášť když jde o biodiverzitu.

Příroda – naše budoucnost

Konkrétně děláme vše pro to, abychom obdělávali půdu bez negativního dopadu na hmyzí společenství, živočišný i rostlinný život: chemické pesticidy nahrazujeme alternativními metodami, vysazujeme živé ploty a květinové záhony…V letech 2016-2017 jsme se také pustili do několika projektů se třemi hlavními cíli: nabýt dostatečných znalostí a odbornosti v oblasti biodiverzity, zvýšit informovanost v rámci průmyslových zón a vytvořit mechanismy pro identifikaci správných postupů a vývoje.

Zkrátka neúnavně usilujeme o to, aby byla příroda naší budoucností.

Připoj se k nám